Jubileumsbanner 2012

Firmaavtale

Mange firma som har firmabiler som en viktig del av virksomheten. For 
eksempel snekkere, rørleggere, elektrikere og mange flere ser det som 
en stor utfordring å følge opp vedlikeholdet av disse, slik 
oppfølging kan ofte være svært tidkrevende og sannsynligvis svært 
kostbar. Etne Auto AS har et system under etablering som vil kunne 
ivareta dette for dere som kunder.

Fordeler:
• Bedre oversikt og kontroll
• Unngå driftstans
• Månedsfaktura
• Bedre bruktpris ved innbytte (full historikk)
• Alt på et sted (totalleverandør)
• Hjelp 24 t.

Forutsetning:
• Skriftlig avtale med antall biler og kontaktperson på hver bil.
• Kunden velger selv antall biler som skal inngå i en evt. avtale
• Oppsigelsestid min. 1 mnd.

Er dette interessant for deg, ta kontakt med oss.
Du kan også fylle ut Firmaavtaleskjema så etablerer vi service avtalt 
på gjeldende kjøretøy.
Du kan også laste ned vår faldar med info. om Firmaavtalen her.

Etne auto as er en totalleverandør i verkstedstjenester hvilket 
innbærer alt fra EU-kontroll, service, rekvisita, dekk, veihjelp, 
skaderep. og lakkering tilbys i en evt. avtale.

pdf_icon.jpgFyll ut skjema for firmaavtale her!